28 Eylül 2010 Salı

Hamburg Barikatları-Larissa Reissner


Kitabın yazarı Larissa Reissner 1895 yılında Polonya’da doğmuştur. Marksist düşüncelere sahip olan babasıyla 1905 Devrimi sırasında Petrograd’a (Rusya) gelip uzun bir süre Rusya’da kalan Reissner, Bolşevik Devrimi öncesi ve sonrasında komünist bir dünya hedefine ömrü yettiğince hizmet etmeye çalışmıştır.

Ekim Devrimi’nden önce, Gorki’nin çıkardığı Novaya Zitkin gibi birçok dergide yazılar yazdı. Yazdığı oyunlar ve şiirler ile de dönemin burjuva liberallerini, sosyal demokratlarını yerden yere vuran Reissner, Kerenski hükümetine karşı yazdığı bir yazıda keskin sanatçı duyarlılığını göstermiş ve Rusya'da büyük yankı uyandırmıştır. Ekim Devrimi’nden sonra Kızıl Ordu saflarında Çekoslavakya’ya giden yazar, Volga donanmasında savaşa katılmış ve anılarını “Cephe” adlı kitabında aktarmıştır.

Ayna Korkusu-Tarık Ali


60’lı yıllardan günümüze önemli politik kişiliklerden bir olarak tanıdığımız Tarık Ali, politika dışındaki farklı ilgi alanlarıyla Avrupa’nın kültürel dünyasında önemli bir rol oynamayı sürdürmüştür.Belgesel film yapımcılığının yanı sıra, oyunları ve kitaplarıyla da tanınan Tarık Ali, özellikle Doğu kültürünü bir Batılı gözüyle yorumlayan ve Doğu ile Batı kültürlerini buluşturan romanlarıyla son zamanlarda karşımıza çıkmaktadır.

Pakistan doğumlu olması sebebiyle Doğu kültürünü çok iyi bilen ve yüksek öğrenimini Oxford’da tamamlayıp Londra’da yaşayan bir Batılı olarak “Nar Ağacının Gölgesinde”, “Selahaddin’in Kitabı” romanlarında bu ikilemi okuyucusuna çok iyi yansıtabilen yazar, “Ayna Korkusu” nda bu defa Doğulu kimliğinden sıyrılıp, kendi deyişiyle “bir Avrupa romanı” yazma girişiminde bulunmuş.

Ayna Korkusu, 20. yy’da solun macerasını, bütün yükseliş ve düşüşleriyle harmanlayan derin bir politik kavrayış gücüyle kaleme alınmış bir roman. I. Dünya Savaşı’ndan Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Avrupa’nın 20. yy tarihine, komünizm adını verdikleri kızıla boyanmış bürokratik devletlerde yaşayan insanların perspektifinden bakan anlatımıyla da ilgi çekici bir kitap.