27 Aralık 2009 Pazar

Türkiye'de Egemenler Arasındaki İlişkilerin/Çekişmelerin Tarihsel Arka PlanıOsmanlı’dan Devralınan Üretim İlişkileri ve Bunun Siyasi Yaşama Etkisi

Avrupa’daki üretici güçlerin gelişimi ile Osmanlı toplumundaki gelişim birbirinden farklıdır ve bu farklılık burjuvazinin ortaya çıkışında ve siyasi hayata olan etkisinde birbirinden farklı süreçler yaşanmasına neden olmuştur.

Sanayileşme ile birlikte ülkelerinin ekonomik hayatlarında söz sahibi olan Avrupa burjuvazisi, ekonomik gücünü siyasi hayata da yansıtıp Avrupa’daki küçük feodal beyliklere son vermiş ve ulusal devletlerin kurulmasına ön ayak olmuşlardır. Sanayileşme sürecinde işçi yığınlarının sömürüsünden elde ettiği artı değeri tekrar üretime aktarıp sermaye birikimini sağlayan Avrupa burjuvazisi, aynı zamanda ulus devletlerin ortaya çıkış sürecinde de kendi ihtiyaçlarına göre ekonomik ve siyasi kurumlarını yaratmıştır.